Genstandsforløb på Dragør Museum

I midten af 1700-tallet var Dragør Danmarks næststørste søfartsby. Drengene blev sendt på langfart, når de var konfirmeret, og med sig hjem havde de gaver fra den store verden. Handlen til søs bragte også velstand til Dragør, som langsomt udviklede sig fra fiskerleje til skipperby.

Søfarten har spillet en vigtig rolle i Dragørs historie helt fra sildemarkedet i middelalderen til Anden Verdenskrig, og mange steder i Dragørs gamle bydel fortæller historier om det store søfartseventyr. Vores kendskab til historien stammer i stor grad fra museets genstande - men hvilken historie, kan genstandene også fortælle? 

På Dragør Museums genstandsforløb skal eleverne konstruere deres egen Dragør-sømand, ved at gå på jagt i museets udstillede genstande. Hvad hed han? Hvem var hans familie? Hvor skulle han hen?

Der var engang en kendt fisker ved navn Kris Fiskerman. Han gik altid med sin hirschfænger i bæltet. Han havde kigget i nogen timer med sin kikkert, men fandt intet land. Så han tog sin kaffekande og drikket kaffe. Efter gik han ind på sit værelse og skrev nogle koder på sin kodemaskinen. Han kigget lidt på sit hollandske søatlaskort MEN!!! Pludselig hører han jublen oppe på dækket. Han stormer op på dæk, han kigger i sin kikkert, han ser land. "Der er land!" råber Kris Fiskerman, "vi har ramt Mexico, rejsen er fuldført!"

       - Historie af elever fra Nordstrandskolen

Forløbet består af et oplæg om Dragørs søfartshistorie, genstandsjagt på Dragør Museum samt en kort byvandring i Dragørs gamle bydel. Forløbet kan enten afvikles selvstændigt af en lærer i museets åbningstid eller efter aftale med en formidler fra Museum Amager. For at booke en formidler kontakt: skoletjeneste@museumamager.dk.

Formålet med forløbet er:

  • at give eleverne indblik i Dragørs søfartshistorie samt sømændenes og deres familiers liv
  • at introducere eleverne til genstande som kilde til at få viden om fortiden
  • at eleverne øver sig i at beskrive fortiden ud fra genstande
  • at eleverne finder spor af historien i deres nærområde og reflekterer over hvordan byer udvikler sig
  • at eleverne lærer Dragør Museum og personalet at kende med henblik på senere besøg

Klassetrin: 4. - 7. klasse

Fag: Historie, dansk.

Metode: Vekslen mellem oplæg og opgaver/diskussioner.

Mål: Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.

Varighed: 1,5 time.

Lokation: Dragør Museum.


Undervisningsmateriale

Der er udarbejdet et gratis undervisningsmateriale, så forløbet kan afvikles selvstændigt af en lærer.

Materialet kan hentes her.


Bestilling af forløb

Undervisningsforløbet kan også afvikles af en formidler fra Museum Amager. For at booke en formidler, send en mail til skoletjeneste@museumamager.dk med følgende information:

  • Navn på undervisningsforløb
  • Kontaktperson (navn og telefonnummer)
  • Navn på institution
  • Klassetrin og antal børn
  • Ønsket dato og tidspunkt for besøg

Pris

Forløbet er gratis for skoler fra Dragør og Tårnby kommune. For skoler uden for kommunen koster forløbet 300 kr.