Christian 2. og hollænderne på Amager

For omkring 500 år siden var Christian 2. konge af Danmark. Men før Christian blev konge, da han endnu kun var kronprins besøgte han byen Bergen i Norge. Her mødte han Dyveke der var datter af mor Sigbrit. Dette kom til at få stor betydning for Christian’s fremtid. 

I forløbet får eleverne indblik i Christian 2. og mor Sigbrits indflydelse på dansk historie, men især også på Amagers historie. St. Magleby blev tidligere omtalt som hollænderbyen, fordi Christian 2. inviterede en gruppe hollandske bønder til Amager i 1500-tallet. Hollænderne fik tildelt privilegier af kongen og havde deres retssystem og kunne opretholde deres egen særlige kultur.  Deres spor præger stadig det lokale samfund. De hollandske bønder var driftige grøntsagsavlere og dygtige sælgere på torvene i København, Amager blev siden kendt som Københavns spisekammer.

Formålet med forløbet er at:

  • eleverne opnår viden om Christian 2.s indflydelse på Amagers historie
  • eleverne opnår viden om de hollandske indvandreres betydning for Amager
  • eleverne stifter bekendtskab med nye begreber og termer

Alderstrin: 2.-9. klasse (undervisningen er differentieret for indskoling, mellemtrin og udskoling)

Fag: historie

Mål: Kendskab til Christian 2.s historie og de hollandske bønders betydning for Amager.

Metode: vekslen mellem oplæg og øvelser/opgaver. 

 

Undervisningsmateriale

Der er udarbejdet et gratis undervisningsmateriale  om Christian 2. og hollænderne. Det er målrettet 6.-7.kl og kan bruges uafhængigt at museumsbesøg. 

Materialet kan hentes her. 

Kontakt

Leni Larsen tlf.: 30108864 eller skoletjeneste@museumamager.dk