Danmarks Lodsmuseumsforening

Foreningens formål er at fungere som støtte og sparringspartner for den selvejende institution Museum Amager, og foreningen arbejder på at udbrede kendskabet til lodseriets historie i Dragør før og nu, samt lodseriet i Danmark.

Som medlem har du fri adgang til alle Museum Amagers museer. Amagermuseet, Dragør Museum, Mølsteds Atelier og Danmarks Lodsmuseum. Du modtager desuden Museum Amagers museumsblad tre gange om året, hvor du kan læse om alle aktiviteterne på Museum Amager.

Et medlemskab koster 125 kr. årligt pr. person.

Støt museet og bliv medlem ved at indmelde dig hos kassereren Niels Andersen tlf. 20 76 88 42

Der afholdes en årlig generalforsamling i Danmarks Lodsmuseumsforening inden udgangen af marts måned, og det annonceres i museumsbladet og Dragør Nyt.

Bestyrelse for Danmarks Lodsmuseumsforening

Ida Clementsen – formand

Niels Schott Christensen – næstformand

Niels Andersen – kasserer

Erlan Holtehus

Poul Himmelstrup

Hans Krebs Ovesen

Peter Herskind

Peter Jans

Bodil Falkenberg

Kurt Olesen – suppleant

Erling Ravn – suppleant

Arrangementer

Foredrag: Havnefoged – hyggeonkel eller virksomhedsleder?

Tirsdag den 7. feb. kl. 19.30

Foredrag ved Bent Kofoed-Hansen, tirsdag 7. februar kl. 19.30 i Dragør Aktivitetshus’ store sal på Wiedergården. Vores medlem Bent Kofoed-Hansen fortæller om sit job som havnefoged i Dragør gennem 28 år ledsaget af et væld af billeder fra vores gamle havn. Sammenlægning af fire havne, den daglige drift, vedligeholdelse, budgetter og personaleledelse er nogle få af de opgaver Bent blev stillet overfor, da han tiltrådte som havnefoged i 1980. Men også storm, brand og andre ulykker hører til en havnefogeds »hverdag«. Hør om de mange sjove, dramatiske og krævende oplevelser han havde i de 28 år indtil pensionen i 2008.

Generalforsamling i Danmarks Lodsmuseumsforening

Onsdag 15. marts kl. 19.30 i Dragør Aktivitetshus’ store sal på Wiedergården. Efter generalforsamlingen vil bestyrelsesmedlem Peter Herskind fortælle om sit mangeårigt arbejde som lods hos DanPilot, og de projekter de har på Rønne Havn, udvidelse, vindmølleudskibning, forberedelse og lodsning af THIALF (en af verdens største kranskibe) fra Skagen og ind i Østersøen, uddannelse af nye lodser, simulatoren i Esbjerg samt sejlads på Nexø Havn med m.m. Foreningen serverer øl og vand. For at have stemmeret til skal der indbetales årskontingent 125 kr. pr. person inden generalforsamlingen på konto: 9570 – 12987927 i Danske Bank.

Foredrag: Dansk-hollandske maritime relationer i det 17.- og 18.-århundrede

Ved forfatter og ph.d. Asger Nørlund Christensen, torsdag den 13. april kl. 19 – i Dragør Aktivitetshus’ store sal på Wiedergården. Et fællesarrangement, hvor Danmarks Lodsmuseumsforening, Dragør Museumsforening og Lodsbåd 202’s Venner byder velkommen. Ved Hanne Bacher Bendtsen Alfred Lauritz Schmidt. Foto: Historisk Arkiv Dragør. Fingerring af Horst Horster. Privatfoto. Museum Amager | Nr. 42 Februar 2023 19 I Dragør og Store Magleby – Hollænderbyen – finder vi den dag i dag tydelige spor efter de dansk-hollandske maritime relationer flere hundrede år tilbage. Tænk bare på de hollandske fliser på Gammel Gård på Amagermuseet eller i forhallen på Wiedergården eller i biblioteket på Vestgrønningen.

Også i private hjem finder vi velbevarede fliser hjembragt af driftige Dragør-skippere. Ser man på den maritime militærhistorie, var der i 1600- og 1700-tallet tætte forbindelser mellem den danske og den hollandske orlogsflåde. Christian 4. købte f.eks. hollandske orlogsskibe, og bygningen af flådens skibe blev stærkt præget af hollandsk skibsteknik. Som chef for Holmen udnævntes i 1690 den hollandsk-fødte admiral Henrik Span, der var kyndig i skibskonstruktion.

Vores store søhelt, Niels Juel (1629–1697), begyndte sin sømilitære karriere i den hollandske orlogsflåde. Den maritime kulturudveksling mellem Nederlandene og dobbeltmonarkiet Danmark-Norge gik således begge veje. Det har længe været kendt, at almindelige søfolk fra Danmark-Norge til tider drog til Nederlandene for at søge hyre på især hollandske koffardiskibe – men omfanget af denne arbejdsmigration har hidtil været ukendt. Med udgangspunkt i kildestudier i Amsterdams stadsarkiv fremlægger historiker Asger Nørlund Christensen resultater, der viser, at op til en tredjedel af det dansk-norske dobbeltmonarkis søfolk sejlede på hollandske skibe i en periode. Og hvad deraf fulgte, skal vi høre meget mere om torsdag den 13. april. Som museumsinspektør ved Nationalmuseets Center for Søfart og Maritime Håndværk i Holbæk Havn har Asger Nørlund Christensen også praktisk sejladserfaring med gamle træskibe som Bonavista og Anna Møller.

Vi kan se frem til en spændende aften i selskab med en søkyndig forfatter af både faglitteratur og fiktion.