Danmarks Lodsmuseumsforening

Foreningens formål er at fungere som støtte og sparringspartner for den selvejende institution Museum Amager, og foreningen arbejder på at udbrede kendskabet til lodseriets historie i Dragør før og nu, samt lodseriet i Danmark.

Som medlem har du fri adgang til alle Museum Amagers museer. Amagermuseet, Dragør Museum, Mølsteds Atelier og Danmarks Lodsmuseum. Du modtager desuden Museum Amagers museumsblad tre gange om året, hvor du kan læse om alle aktiviteterne på Museum Amager.

Et medlemskab koster 125 kr. årligt pr. person.

Støt museet og bliv medlem ved at indmelde dig hos kassereren Niels Andersen tlf. 20 76 88 42

Der afholdes en årlig generalforsamling i Danmarks Lodsmuseumsforening inden udgangen af marts måned, og det annonceres i museumsbladet og Dragør Nyt.

Bestyrelse for Danmarks Lodsmuseumsforening

Ida Clementsen – formand

Niels Schott Christensen – næstformand

Niels Andersen – kasserer

Erlan Holtehus

Poul Himmelstrup

Hans Krebs Ovesen

Peter Herskind

Peter Jans

Bodil Falkenberg

Kurt Olesen – suppleant

Erling Ravn – suppleant

Arrangementer

Aflysning af Danmarks Lodsmuseumsforenings generalforsamling.

På grund af coronakrisens forsamlingsforbud, udsættes årets generalforsamling, der skulle have fundet sted tirsdag 18. maj.

Dato for en ny generalforsamling vil blive annonceret i det kommende museumsblad.

Husk at indbetale kontingent 125 kr. pr person på konto i Danske Bank på konto 9570-12987927 inden 1. maj således, at du stadig støtter det aktive museumsarbejde i Danmarks Lodsmuseumsforening.