Dragør Museumsforening

- er støtteforening og sparringspartner for den selvejende institution Museum Amager. Herudover arbejder foreningen for at udbrede kendskabet til og brugen af Museum Amager, med særligt fokus på Dragør Museum, Mølsteds Museum samt museumskutteren Elisabeth, lodsbåden Ravnen samt Isbåden

Bliv medlem og vær med til at bakke op om museets arbejde

Som medlem har du fri adgang til alle Museum Amagers afdelinger. Du modtager også Nyt fra Museum Amager tre gange om året med oversigt over museets og museumsforeningernes aktiviteter, samt eventuelle tilmeldingsfrister.

Et medlemskab koster kr. 125,- årligt. 

Har du lyst til at melde dig ind i museumsforeningen, så send en mail med navn og adresse til kasserer Ulrik Ankerstjerne e-mail: anitaulrik@pc.dk - tlf. 40 80 48 65

 

Foreningens aktivitetsudvalg består af: Helle Bjorholm, Hanne Bendtsen, Jens-Peter Hoe Lorentzen

og Martin Hans Borg

Som medlem af museumsforeningen kan du også være aktiv i Elisabethlauget, Modelskibslauget, Isbådslauget samt i Mølstedlauget

Læs evt. mere om Museumsforeningen i jubilæumsskrifterne:

Dragør Museumsforening 50 år - 1930-1980. Med bidrag af Gunvor Petersen, Birte Hjorth, Svend Jans, Marianne Therkildsen og Poul Dich.

Martin Hans Borg: Ren og klar skal Nutid føre Fortids Røst til Fremtids Øre. 1930 – Dragør Museumsforening – 2005.

Generalforsamling

Generalforening i Dragør Museumsforening afholdes årligt inden udgangen af marts måned og annonceres bl.a. i Dragør Nyt.

Medlemsaftener med spændende foredrag afholdes et par gange hvert efterår og vinter - som oftest i Havnepakhuset.

Skovturen den første søndag i september bringer medlemmerne vidt omkring til f.eks. interessante egnsmuseer, kunstmuseer eller historiske steder, der normalt ikke står øverst i erindringen, når man planlægger en søndagstur.

Generalforsamling 2021

Dragør Museumsforenings planlagte generalforsamling torsdag den 20. maj er udsat.

Vi håber at kunne mødes engang i løbet af efteråret, men hold øje med Dragør Nyt og Museum Amagers hjemmeside.

 

- Beretning for Dragør Museumsforening 2020 for året 2019

- Regnskab 2019 for Dragør Museumsforening

- Regnskab 2019 for Hans Isbrandtsens Fond til Fordel for Dragør Museum

- Budget for Dragør Museumsforening 2020


Bestyrelsen for Dragør Museum

Martin Hans Borg (formand)

Ulrik Ankerstjerne (kasserer)

Hanne Bendtsen (sekretær)

Carsten Maass

Erlan Holtehus

Helle Bjorholm

Jens-Peter Hoe Lorentzen

Jan Neuman Petersen

Niels Christian Arnesen

Suppleanter:

Thomas Maltesen

Jesper Paulsen

Arrangementer